Zajęcia psychologiczne

Zajęcia psychologiczne- prowadzone są indywidualnie, w parach lub w ramach instruktażu i treningu umiejętności na grupie. Rozpoczynają się diagnozą umiejętności i trudności dziecka. Realizowane są dwa razy w tygodniu.Terapia i wsparcie realizowane jest wg założeń funkcjonalnych, by dziecko nauczyło się optymalnie funkcjonować w środowisku życia na poziomie swych rozwojowych możliwości. Obejmuje zarówno wyrównywaniu deficytów poznawczych, trening umiejętności społecznych, stymulowanie właściwego funkcjonowania emocjonalnego, trening samoobsługi, motoryki małej. Postępy dzieci oceniane są co pół roku i konsultowane z rodzicami. zobacz galerie zdjęć