Opowieści Biblijne

Opowieści biblijne to spotkania, które mają na celu przyswojenie i przeżycie treści biblijnych poprzez zabawy ruchowe, odgrywanie ról, dramy, taniec i śpiew.