Kadra

Konrad Matysek

nauczyciel tańca towarzyskiego

Konrad Matysek tancerz posiadający najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S", nauczyciel i dyplomowany instruktor tańca, choreograf. Vice mistrz Polski par akademickich w tańcach standardowych. Wielokrotny Mistrz Okręgu Lubelskiego we wszystkich kategoriach tanecznych, oraz finalista i zwycięzca prestiżowych turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2005 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku i uzyskał specjalizację - Instruktora Sportowego Tańca Towarzyskiego. Dodatkowo, aby móc jak najlepiej pracować z dziećmi uzyskał tytuł Animator i Manager Kultury na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia u Konrada to energia, zabawa, szaleństwo. Zainteresowania dotyczą tańca w różnych formach oraz piłka nożna, rajdy samochodowe i tenis.