Opłaty

Czesne w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu (nowa grupa dzieci 2,5 oraz 3-letnich)


Jest to miesięczna opłata stała i wynosi 500 zł.


W ramach tej opłaty dzieci otrzymują:

1. stały nadzór oraz opiekę nauczycieli;

2. zajęcia z języka angielskiego;

3. zajęcia z języka hiszpańskiego;

4. rytmikę prowadzoną przez zawodowego muzyka;

5. zajęcia taneczne z instruktorem tańca;

6. zajęcia psychoprofilaktyczne prowadzone przez psychologa; 

7. opiekę logopedyczną prowadzoną przez doświadczonego logop...

Opłaty jednorazowe (raz do roku)Poza opłatami za czesne pobieramy następujące opłaty:

1. Wpisowe na kolejny rok przedszkolny - 350 zł;

2. Dwa razy w roku wyprawka papiernicza - 50 zł (wrzesień, luty);

3. Dobrowolne ubezpieczenie NNW - 40 zł;

4. Opłaty za podręczniki oraz Metodę Pozytywnego Wsparcia - zgodnie z cennikiem wydawnictwa i wydrukiem materiałów;

Opłaty dodatkowe


Opłatom dodatkowym podlegają wszystkie zajęcia dodatkowe wybrane przez Rodziców dla dzieci:

1. język angielski dodatkowy (3 razy w tygodniu) - 80 zł

2. opowieści biblijne (1 raz w tygodniu) - 10 zł

3. zumba kids (1 raz w tygodniu) - 40 zł

4. zajęcia szachowe (1 raz w tygodniu)  - 35 zł

5. zajęcia z robotyki (1 raz w tygodniu)  - 55 zł

6. warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu)  - 50 zł

7. przedszkoliada...

Numery rachunków bankowych

Przedszkole Prywatne entliczek-pentliczek, ul. AgatowaPłatności regulujemy do 5. każdego miesiąca. 

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.