Kadra

mgr Katarzyna Haponiuk

wicedyrektor metodyczny, nauczycielka

Pani Kasia pracuje w naszym Przedszkolu od października 2007 roku. Od października 2010 roku pełni również funkcję wicedyrektora metodycznego. W 2006 roku ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku Pedagogika Przedszkolna. Rok później uzyskała także dyplom z Pedagogiki Specjalnej, poszerzając tym samym zakres swoich kompetencji. W trakcie studiów, pani Kasia wielokrotnie odbywała praktyki w placówkach kształcenia przedszkolnego, jak też w szkołach podstawowych. Dodatkowo odbyte praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz prace jako wolontariusz w Warsztatach Terapii Zajęciowej pozwoliły jej zapoznać się i równocześnie zmierzyć z problemami osób potrzebujących szczególnego wsparcia. W pracy zawodowej pani Kasia kieruje się przede wszystkim zasadą wspierania dzieci w ich samodzielnym odkrywaniu świata. Świadomość, że "nikt nie może rosnąć za dziecko", nadaje kierunek wszystkim działaniom podejmowanym w grupie dzieci. Rozsądne i konsekwentnie przestrzegane zasady oraz stały i dobrze znany dziecku rytm dnia zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Jednym z głównych zainteresowań pani Kasi są książki, zwłaszcza literatura obyczajowa oraz dotycząca alternatywnych sposobów pracy z dziećmi. Ponadto pani Kasia interesuje się malarstwem ( S.Dali, F.Goya, D.Twardoch ) oraz sportem. Sama uprawia wspinaczkę skałkową, a latem wspinaczkę wysokogórską. Pani Kasia posiada różnego rodzaju zdolności manualne, takie jak rysowanie czy haftowanie, dzięki czemu sama może przygotowywać pomoce do zajęć.

Najbliższe plany pani Kasi to kontynuowanie nauki języka angielskiego oraz bliższe poznanie kultury greckiej. Ponadto chciałaby wzbogacić swój warsztat pracy, poprzez uczestnictwo w szkoleniu z zakresu różnorodnych technik plastycznych, oraz pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo.

NAUCZYCIELKI O PANI KASI:

"Ma najdłuższy staż w przedszkolu - jest tutaj od początku istnienia entliczka. Mądra, dobra, z zasadami. Bardzo sprawiedliwa w stosunku do dzieci. Dostrzega w nich to, co najlepsze. Prowadzi przemyślane zajęcia, stosuje różnorodne, nieszablonowe metody. Robi piękne laurki na urodziny dzieci; to mistrzyni spontanicznych przedstawień edukacyjnych."

"Bardzo elokwentna, zna odpowiedź na"wszystkie" pytania zadane przez dzieci. Zajęcia prowadzi z niesamowitym zaangażowaniem - jest inspiracją dla wielu osób. Serdeczna i ciepła, a przy tym stanowcza i konsekwentna w działaniach. Super mama i gospodyni, która wyczaruje nie tylko super danie. Czaruje i inspiruje swoim aktorskim i artystycznym talentem. Dusza artysty."

"Do każdego dziecka podchodzi w sposób indywidualny. Potrafi rozwiązać każdy problem, z którym borykają się jej podopieczni. Choć nasza współpraca dopiero niedawno się rozpoczęła, dała mi się poznać jako miła, zawsze służąca radą i wsparciem koleżanka."