Rekrutacja


Wszystkie grupy wiekowe w naszym Przedszkolu mają charakter integracyjny. Liczba dzieci w grupie oscyluje pomiędzy 17-20- w tym 1-5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Każda grupa posiada 2 nauczycieli i terapeutę grupy, wspierającego dzieci niepełnosprawne w ciągu całego dnia. Sale oraz opieka i program nauczania dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz z innymi niepełnosprawnościami np. z autyzmem, niedosłuchem, niemówiących. Oferujemy kompleksowy zestaw terapii. Ściśle współpracujemy z rodzicami w wychowaniu i kształceniu w przedszkolu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.