Kadra

Dyrektor zarządzający, nauczycielka, grupa JEŻYKI, nauczyciel języka angielskiego
Z-ca dyrektora zarządzającego, nauczyciel wspomagający-grupa Żabki,
Dyrektor metodyczny, nauczycielka, grupa KACZUSZKI
Nauczyciel-Grupa Boberki
Nauczyciel
Nauczyciel-terapeuta Grupa Kaczuszki
Nauczyciel, grupa Żabki
Psycholog, Grupa Boberki
Nauczyciel terapeuta
Nauczyciel, Grupa Boberki
Nauczyciel-terapeuta SI
Obsługa Przedszkola
Obsługa Przedszkola
Nauczyciel terapeuta, Nauczyciel Wspomoagający
Nauczyciel wspomagający, Grupa Kaczuszki
Nauczyciel-terapeuta-Grupa Żabki
Nauczyciel Logopeda