Metoda Pozytywnego Wsparcia


Co nasza metoda daje dziecku?

Daje dziecku szansę na bardzo dobry start w edukacji szkolnej. Wiemy jak w okresie przedszkolnym kreować rozwój dziecka, wzmacniać proces uczenia się i wychowywania. Wiemy, że najważniejszym środowiskiem rozwoju dziecka jest dom rodzinny i mamy świadomość, że mądre wsparcie rodziców może przynieść fantastyczny efekt wychowania genialnego malucha.

Metoda ma charakter kompleksowy
Co składa się na naszą Metodę?

Program Adaptacji Przedszkolnej „Entliczkowo”, którego celem jest bezpieczne wprowadzenie dziecka i rodziców w świat wielorakich aktywności przedszkolnych;

  • Trening domowy i przedszkolny;
  • Entliczkowa Szkoła dla Rodziców – to czas, w którym chętni Rodzice profesjonalnie przygotowują się do podejmowania świadomej pracy z dzieckiem;
  • Partnerskie zasady współpracy Rodzic – Przedszkole – wykorzystywanie wspólnie opracowanych norm, to droga do możliwie mądrego wykorzystania tego, co robi dziecko na drodze swojego indywidualnego rozwoju;
  • Systematyczna ocena rozwoju dziecka – w etapie początkowym Metody Pozytywnego Wsparcia, wspólnie z Rodzicami zostaje określony profil dziecka, który w trakcie realizacji zostaje poddawany ocenie.


Czego dotyczy trening domowy i przedszkolny?