Grupy integracyjne

Metoda Integracji Sensorycznej

Metoda Integracji Sensorycznej- ma na celu niwelację zdiagnozowanych zaburzeń w integralnym działaniu systemów sensorycznych, poprzez dobór właściwych ćwiczeń i doświadczeń sensorycznych. Doskonali odbieranie wielozmysłowe otaczającego świata oraz adekwatne reagowanie. Rozwija: koncentrację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, wzmacnia obręcz barkową i biodrową, polepsza czucie powierzchniowe i głębokie, stymulacja układu przedsionkowego, usprawnia motorykę dużą i małą. Realizowany jest w przedszkolu 2 razy w tygodniu. Zobacz galerie

Zajęcia psychologiczne

Zajęcia psychologiczne- prowadzone są indywidualnie, w parach lub w ramach instruktażu i treningu umiejętności na grupie. Rozpoczynają się diagnozą umiejętności i trudności dziecka. Realizowane są dwa razy w tygodniu.Terapia i wsparcie realizowane jest wg założeń funkcjonalnych, by dziecko nauczyło się optymalnie funkcjonować w środowisku życia na poziomie swych rozwojowych możliwości. Obejmuje zarówno wyrównywaniu deficytów poznawczych, trening umiejętności społecznych, stymulowanie właściwego funkcjonowania emocjonalnego, trening samoobsługi, motoryki małej. Postępy dzieci oceniane są co pół roku i konsultowane z rodzicami. zobacz galerie zdjęć 

Trening ręki z elementami terapii ręki

Trening ręki z elementami terapii ręki- przez odpowiedni dóbr ćwiczeń ma na celu: poprawę sprawności kończyn górnych, orientację w przestrzeni i schemacie ciała, sprawność manipulacyjną dłoni, doskonalenie chwytu, koordynację wzrokowo-ruchową, podniesienie niezależności w samoobsłudze. Realizowany jest jeden lub dwa razy w tygodniu. Zobacz zdjęcia

Zajęcia z logopedą

Logopeda obejmuje terapią dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Prowadzi zajęcia jeden lub kilka razy w tygodniu. Zajęcia są indywidualne, prowadzone są zeszyty z zadaniami domowymi. Nasi logopedzi prowadzą terapię wykorzystującą Metodę Krakowską

zobacz zdjęcia

Rekrutacja


Wszystkie grupy wiekowe w naszym Przedszkolu mają charakter integracyjny. Liczba dzieci w grupie oscyluje pomiędzy 17-20- w tym 1-5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Każda grupa posiada 2 nauczycieli i terapeutę grupy, wspierającego dzieci niepełnosprawne w ciągu całego dnia. Sale oraz opieka i program nauczania dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz z innymi niepełnosprawnościami np. z autyzmem, niedosłuchem, niemówiących. Oferujemy kompleksowy zestaw terapii. Ściśle współpracujemy z rodzicami w wychowaniu i kształceniu w przedszkolu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.