Kadra

mgr Łukasz Jaroszewski

Z-ca dyrektora zarządzającego, grupa Jeżyki/Kaczuszki

Pan Łukasz podjął współpracę w naszym przedszkolu od września 2014r. jako nauczyciel pomocniczy w grupie "Puchatków" oraz z-ca dyrektora zarządzającego. Od 1 września 2016r. wspiera Panią Małgorzatę Czemerys w prowadzeniu Grupy Jagódek.

Od Września 2020r współprowadzi Grupę Jeżyków a od Czerwca 2022r wspiera również grupę Kaczuszek.

Ukończył studia w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w 2010r. W międzyczasie kontynuował naukę na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na KUL. W latach 2011-2013 współpracował z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia" wspierając osoby chore psychicznie w rehabilitacji zawodowej. Na przestrzeni lat 2013-2014 zajmował się doradztwem prawnym dla MSP oraz Korporacji. Współprowadził z żoną kursy przedmałżeńskie w Parafii pw. Michała Archanioła w Lublinie. Dodatkowo jest jednym z trzech odpowiedzialnych we Wspólnocie Rodzin Miasto Dawida w pw. MBR w Lublinie.  Od Kwietnia 2018 Lider w Ojcowskim Klubie Tato-net, oraz Właściciel Marki Bochcemy-  Firmie działającej w obrębie Rodziny, Małżeństwa. W Październiku 2018r. pan Łukasz ukończył Szkolenie na Poziomie Master of Public Administration.

Jego pasją jest gra na cajonie, słuchanie dobrej muzyki oraz jazda turystyczna na rowerze.  Prywatnie jest mężem oraz ojcem Stasia oraz Dorotki. 

7.00-9.00, 15.00-17.00 Biuro -Administracja placówki 9.00-15.00 Praca na grupach