Kadra

mgr Łukasz Jaroszewski

Z-ca dyrektora zarządzającego, nauczyciel wspomagający-grupa Żabki,

Pan Łukasz podjął współpracę w naszym przedszkolu od września 2014r. jako  z-ca dyrektor zarządzający oraz nauczyciel pomocniczy w Grupie Puchatków.

Od 1 września 2016r. wspierał Panią Małgorzatę Czemerys w prowadzeniu Grupy Jagódek. 

Współprowadził również Grupę Jeżyków oraz  grupę Kaczuszek, obecnie nauczyciel wspomagający w Grupie Żabek.

Ukończył studia w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w 2010r. W międzyczasie kontynuował naukę na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na KUL. W latach 2011-2013 współpracował z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia" wspierając osoby chore psychicznie w rehabilitacji zawodowej. Na przestrzeni lat 2013-2014 zajmował się doradztwem prawnym dla MSP oraz Korporacji. Współprowadził z żoną kursy przedmałżeńskie w Parafii pw. Michała Archanioła w Lublinie. Dodatkowo jest jednym z trzech odpowiedzialnych we Wspólnocie Rodzin Miasto Dawida w pw. MBR w Lublinie.  Od Kwietnia 2018 Lider w Ojcowskim Klubie Tato-net, oraz Właściciel Marki Bochcemy-  Firmie działającej w obrębie Rodziny, Małżeństwa. W Październiku 2018r. pan Łukasz ukończył Szkolenie na Poziomie Master of Public Administration. Od 14 Czerwca 2023 roku opiekun Lubelskich Rodzin. Koordynator Projektu w Lublinie Family Spot.  Związek Dużych Rodzin Koło Lublin-Miejsce przyjazne Rodzinie. Rozwijające kompetencje wychowawcze i rodzicielskie.

Jego pasją jest gra na cajonie, słuchanie dobrej muzyki oraz jazda turystyczna na rowerze.  Prywatnie jest mężem oraz ojcem Stasia oraz Dorotki. 

7.00-9.00, 15.00-17.00 Biuro -Administracja placówki 9.00-15.00 Praca na grupach