Kadra

mgr Wioletta Muzyka

Dyrektor metodyczny, nauczycielka, grupa KACZUSZKI

Pani Wioletta w 2006 roku ukończyła studia pedagogiczne na kierunku pedagogika przedszkolna na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Następnie kontynuowała naukę na studiach magisterskich - na tej samej uczelni - na kierunku pedagogika ogólna, który ukończyła w 2008 roku.

W czasie studiów odbyła liczne praktyki w placówkach przedszkolnych. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego. Była opiekunem w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Brała udział w szkoleniu metodycznym: „Jak zachęcić dzieci do rozmowy – karty dialogowe” organizowanym przez Centrum Szkoleniowe KLANZA. Przed podjęciem pracy w naszym Przedszkolu pracowała w innym przedszkolu prywatnym.

Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji i zadowolenia. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruje się dobrem dziecka. Stara się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają właściwy rozwój fizyczny i psychiczny.
Posiada zdolności plastyczne. W wolnym czasie lubi malować, słuchać muzyki i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.