Opłaty jednorazowe (raz do roku)

Do opłat jednorazowych naliczone są następujące opłaty:

  • wpisowe-rekrutacja  600 zł;(opłata jednorazowa na cały okres trwania umowy)
  • wyprawka 1x w roku 150 zł;
  • ubezpieczenie ok. 55 zł;
  • podręczniki – zgodnie z cennikiem wydawnictwa; 
  • stawka żywieniowa 13 zł /dzień (jeżeli zgłosicie Państwo nieobecność dziecka opłata jest odliczana w rozliczeniu);
  • nowa stawka żywieniowa 13 zł/dzień wprowadzana od roku szkolnego 2022/2023
  • zajęcia dodatkowe-cena zajęć zgodna z harmonogramem ustalonym w wrześniu każdego roku.