Terapia komunikacji: alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Celem terapii komunikacji jest rozwijanie zachowań werbalnych (mowa) i pozawerbalnych (np. gesty), które będą wykorzystywane w codziennym komunikowaniu się dziecka z otoczeniem. Dotyczy to zarówno komunikowania podstawowych potrzeb, jak również zgłaszania własnych preferencji, a w dalszym etapie rozwijanie takich umiejętności jak chwalenie się, dzielenie się spostrzeżeniami, opowiadanie, zadawanie pytań, dialog. Podczas spotkań terapeutycznych wykorzystywane są techniki i metody z zakresu alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC) jak również różnego rodzaju wizualizacje, dzięki którym dziecko może uzmysłowić sobie strukturę wypowiedzi, sposób dokonywania wyboru, mechanizm zadawania pytań, czy sposób efektywnego zgłaszania potrzeb. Oddziaływania terapeutyczne poprzedzone są diagnozą umiejętności dziecka (obserwacja, rozmowa z rodzicami) oraz, w razie potrzeby, wzbogacone o ćwiczenia rozwijające umiejętności z zakresu Teorii Umysłu. Osoba prowadząca: mgr Ewa Kalbarczyk