Zajęcia adaptacyjne Entliczkowo

Szanowni Państwo,

Od kwietnia startujemy z zajęciami adaptacyjnymi dla przyszłych przedszkolaków. Zajęcia w ENTLICZKOWIE skierowane są do dzieci w wieku 2-3 lat, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji przedszkolnej. Zajęcia adresowane są zarówno do naszych przyszłych Przedszkolaków, jak również do dzieci, które będą uczęszczać do innych przedszkoli. Program realizowany jest w formie zajęć 60-90 minut, a prowadzą je doświadczeni nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Zapraszamy w każdy wtorek od godz. 16:00

Uruchomienie zajęć jest uzależnione od liczby chętnych. Prosimy o wypełnianie kart zgłoszenia entliczkowo, które znajdują się na naszej stronie. Koszt jednych zajęć to 40 zł. Program będzie realizowany do końca czerwca.

Ze względu na czas pandemii w roku szkolnym 2021/2022 zajęcia adaptacyjne odbywają się w sierpniu i skierowane są do dzieci rozpoczynających grupę 3-latków w naszym Przedszkolu.

Liczy się dobry start

Z naszego doświadczenia wynika, że dzieci, które przed regularnym uczęszczaniem do przedszkola, miały pozytywne doświadczenia z zajęć adaptacji przedszkolnej, zdecydowanie łatwiej znoszą późniejszą konieczność rozstania z rodzicami. Dzieci te są bardziej otwarte na budowanie relacji z rówieśnikami i stosowanie się do zasad, jakie obowiązują w grupie przedszkolnej. Widzimy też, że rodzice tych dzieci czują się pewniej we współpracy z przedszkolem, co dodatkowo pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa ich pociech.

Trzy kroki do samodzielności

Pomysł ENTLICZKOWA oparty został na trzech stopniach budowania samodzielności dziecka, dzięki którym Państwa pociecha w sposób naturalny zapozna się z regułami przedszkola w samodzielnym funkcjonowaniem w grupie rówieśników.

Krok I "Razem": to czas wspólnej zabawy i aktywności, podczas której dzieci będą doświadczać bliskości i wsparcia rodziców.

Krok II "Obok": na tym etapie rodzice będą przebywać w sali zabaw, jako obserwatorzy.

Krok III "Samodzielnie": dzieci będą uczestniczyć w zajęciach bez udziału rodziców. Rodzice będą przebywać w sąsiedniej sali, bądź poza przedszkolem.