Metoda Pozytywnego Wsparcia


Metoda Pozytywnego Wsparcia jest kompleksowym treningiem wspierającym całościowy rozwój dziecka. Dotyczy takich aspektów jak:
- spostrzegawczość,

-muzyka,

-psychoprofilaktyka,

- ćwiczenie kreski,

-matematyki,

-czytelnictwa,

- języka angielskiego,

- nauki czytania.


Co składa się na naszą Metodę?

  • Program Adaptacji Przedszkolnej „Entliczkowo”, którego celem jest bezpieczne wprowadzenie dziecka i rodziców w świat wielorakich aktywności przedszkolnych;
  • Trening domowy i przedszkolny;
  • Partnerskie zasady współpracy Rodzic – Przedszkole – wykorzystywanie wspólnie opracowanych norm, to droga do możliwie mądrego wykorzystania tego, co robi dziecko na drodze swojego indywidualnego rozwoju;
  • Systematyczna ocena rozwoju dziecka – w etapie początkowym Metody Pozytywnego Wsparcia, wspólnie z Rodzicami zostaje określony profil dziecka, który w trakcie realizacji zostaje poddawany ocenie.