Rekrutacja

REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo!
Przyjmujemy zapisy do nowych grup przedszkolnych 2023/2024. Zapraszamy dzieci w wieku ok. 3 lat.

Harmonogram rekrutacji:
1. Zgłoszenia przyjmowane są on-line do wyczerpania wolnych miejsc.
2. Gwarancją miejsca w grupie jest wpłata wpisowego w wysokości 350 zł oraz podpisanie umowy.


Opłata czesnego obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry;
- naukę języka angielskiego 2 x w tygodniu - lektor prowadzi zajęcia wyłącznie w języku angielskim;
- naukę języka hiszpańskiego;
- zajęcia taneczne prowadzone autorskim programem, bazującym na rozwijaniu koordynacji i pamięci ruchowej;
- rytmikę - zajęcia umuzykalniające wprowadzające dzieci w świat rytmu i melodii;
- cotygodniowe zajęcia z psychologiem: zajęcia psychoprofilaktyczne;
- zajęcia gimnastyczne mające na celu podniesienie sprawności fizycznej dziecka;
- gry i zabawy logopedyczne w grupie - "gimnastyka buzi i języka;
- eksperymenty fizyczne, chemiczne i przyrodnicze;
- zajęcia teatralne;
- konkursy z nagrodami;
- pracę nowoczesnymi, zróżnicowanymi metodami m. in. elementy M. Montessori, Froebla; Metoda Projektów; Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; Metoda Dobrego Startu; Metoda Odimienna I. Majchrzak; Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i inne;
- stałą indywidualną opiekę logopedyczną - diagnoza każdego dziecka;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - konsultacje z psychologiem, pedagogiem i nauczycielami;
- warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych;
- wycieczkę oraz spotkania z interesującymi gośćmi;
- ogrodzony plac zabaw, dostępny tylko dla dzieci z naszego Przedszkola;
- fotorelacje z podsumowaniem pracy miesiąca;
- uroczyste obchodzenie urodzin dziecka w przedszkolu, przygotowane wg scenariusza przez nauczyciela;
- nauczanie ekspedycyjne - prowadzenie zajęć poza Przedszkolem;
- organizowanie tzw. "wyjątkowych dni".
Ponadto przygotowana jest szeroka oferta zajęć dodatkowych.

dyrektor Przedszkola Entliczek - Pentliczek
Małgorzata Kolada