Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,

Przyjmujemy zapisy do nowych grup przedszkolnych 2021/2022. Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 i 3 lata.


Harmonogram rekrutacji:

1. Zgłoszenia przyjmowane są on-line do wyczerpania wolnych miejsc.

2. Gwarancją miejsca w grupie jest wpłata wpisowego oraz podpisanie umowy.


Planowana wysokość opłat na rok 2020/2021:

1. Miesięczne czesne dla dzieci, które ukończyły 2 lata i 7 miesięcy 600 zł, dla dzieci młodszych 700 zł.

2. Wyprawka artystyczna 2x w roku (wrzesień, luty) 50 zł.

3. Ubezpieczenie NNW dziecka ok.40 zł/rok (dla chętnych).

4. Podręczniki - zgodnie z wyborem wydawnictwa.

5. Stawka żywieniowa 15 zł/ dzień.

6. Wpisowe na następny rok przedszkolny 350 zł (luty).


Opłata czesnego obejmuje:

- zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry;

- naukę języka angielskiego 2 x w tygodniu - lektor prowadzi zajęcia wyłącznie w języku angielskim;

- naukę języka hiszpańskiego;

- zajęcia taneczne prowadzone autorskim programem, bazującym na rozwijaniu koordynacji i pamięci ruchowej;

- rytmikę - zajęcia umuzykalniające wprowadzające dzieci w świat rytmu i melodii;

- cotygodniowe zajęcia z psychologiem: zajęcia psychoprofilaktyczne;

- zajęcia gimnastyczne mające na celu podniesienie sprawności fizycznej dziecka;

- gry i zabawy logopedyczne w grupie - "gimnastyka buzi i języka;

- eksperymenty fizyczne, chemiczne i przyrodnicze;

- zajęcia teatralne;

- konkursy z nagrodami;

- pracę nowoczesnymi, zróżnicowanymi metodami m. in. elementy M. Montessori, Froebla; Metoda Projektów; Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; Metoda Dobrego Startu; Metoda Odimienna I. Majchrzak; Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i inne;

- stałą indywidualną opiekę logopedyczną - diagnoza każdego dziecka;

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - konsultacje z psychologiem, pedagogiem i nauczycielami;

- warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych;

- wycieczkę oraz spotkania z interesującymi gośćmi;

- ogrodzony plac zabaw, dostępny tylko dla dzieci z naszego Przedszkola;

- fotorelacje z podsumowaniem pracy miesiąca;

- uroczyste obchodzenie urodzin dziecka w przedszkolu, przygotowane wg scenariusza przez nauczyciela;

- nauczanie ekspedycyjne - prowadzenie zajęć poza Przedszkolem;

- organizowanie tzw. "wyjątkowych dni".

Ponadto przygotowana jest szeroka oferta zajęć dodatkowych.


dyrektor Przedszkola Entliczek-Pentliczek

Małgorzata Kolada