Plan dnia - Ramowy rozkład dnia

.

6:45 - 9:00

schodzenie się dzieci

gry i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela

9:00 - 9:45

rozchodzenie się dzieci do swoich sal 

czynności higieniczno-porządkowe

przygotowanie do posiłku

śniadanko

9:45 - 12:00

zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania w Przedszkolu

zajęcia dodatkowe: język angielski, język hiszpański, taniec towarzyski, rytmika, zajęcia psychoprofilaktyczne

zabawy na świeżym powietrzu (spacer lub plac zabaw)

swobodna zabawa według zainteresowań dzieci lub inspirowana przez nauczyciela - o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję

12:00 - 12:45

czynności higieniczno-porządkowe

przygotowanie do posiłku

obiad

12:45 - 14:15

czynności samoobsługowe - przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej (dzieci 3-letnie)

różne formy relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych

słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej (dzieci 4,5,6-letnie)

spacer lub zabawy na placu zabaw

14:15 - 14:40

czynności higieniczne

przygotowanie do podwieczorku

I podwieczorek

14:40 - 15:00

swobodne zabawy w kącikach zainteresowań

15:00 - 17:00

przechodzenie dzieci do sal zbiorczych

zabawy wg zainteresowań dzieci, organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dzieci

*15:30

II podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi

rozchodzenie się dzieci