Kadra

dyrektor zarządzający
lektor języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego
nauczyciel rytmiki
nauczyciel tańca towarzyskiego
instruktorka ZUMBA KIDS
nauczyciel, logopeda
dyrektor metodyczny pedagog specjalny