Kadra

dyrektor zarządzający
z-ca dyrektora, nauczyciel
lektor języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego
nauczyciel rytmiki
nauczyciel tańca towarzyskiego
instruktorka ZUMBA KIDS
pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający
nauczyciel wspomagający, nauczyciel dziecka z niepełnosprawnością
nauczyciel, logopeda
dyrektor metodyczny, nauczyciel
pomoc nauczyciela
psycholog, nauczyciel wspomagający
pedagog specjalny
nauczyciel wspomagający