Terapia psychologiczna

W trakcie spotkań z psychologiem dzieci nabywają umiejętności rozpoznawania swoich stanów wewnętrznych, nazywania ich, radzenia sobie z własnymi uczuciami, nawiązywania kontaktów społecznych oraz rozwijają umiejętności poznawcze adekwatnie do swojego wieku. Zajęcia są drogą przez zabawę do samoświadomości dziecka. Osoba prowadząca: mgr Weronika Czapka, mgr Natalia Czerwińska