Opłaty dodatkowe


Opłatom dodatkowym podlegają wszystkie zajęcia dodatkowe wybrane przez Rodziców dla dzieci:

W trakcie realizacji.