Język angielski

Język angielski prowadzony jest w każdej grupie 2 razy w tygodniu.