Język hiszpański

Język hiszpański prowadzony jest w każdej grupie 1 raz w tygodniu.