Karate

Główną zaletą karate dla dzieci jest poprawa koordynacji ruchowej dziecka, która jest jedną z najważniejszych składowych motoryki.  Górna, jak i dolna część ciała musi wykonywać zawiłe, skoordynowane ruchy.  To właśnie ta wschodnia sztuka walki może rozwinąć w dziecku równowagę i płynności ruchów.