Rytmika

Rytmika prowadzona jest dla każdej grupy 1 raz w tygodniu.